Meeneembaarheid verkooprechten cumuleerbaar met korting bescheiden woningen naar nieuws overzicht

16 April 2019

Sinds 1 juni 2018 is geen sprake meer van het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI). In de plaats is er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. voor Voor bescheiden woningen met een aankoopprijs tot 200.000 euro is er een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro (rechtenvermindering of korting van €5.600).

“Maar is die rechtenvermindering ook cumuleerbaar met de meeneembaarheid van de verkooprechten?”, vroeg een CIB-lid ons onlangs. Het antwoord is ja.

 

7% -tarief combineerbaar met meeneembaarheid
De Vlaamse decreetgever heeft bij de hervorming van het verkooprecht van bij aanvang expliciet beklemtoond dat het 7%-tarief voor de gezinswoning perfect combineerbaar is met de meeneembaarheid. Hetzelfde geldt integraal voor de rechtenvermindering.  De rechtenvermindering is integraal verbonden aan het 7%-tarief (om ervoor in aanmerking te komen moet aan (‘slechts’) één extra voorwaarde voldaan zijn, deze van de maximale grens inzake de verkoopprijs/verkoopwaarde).

Combineren rechtenvermindering en meeneembaarheid
Dat betekent logischerwijs ook dat er geen beperkingen zijn voor wat betreft het combineren van de rechtenvermindering en de meeneembaarheid. Dit wordt ook bevestigd door volgende passage uit de Memorie van Toelichting bij het ontwerpdecreet dat de hervorming regelde:

‘Indien de koper dus de voorwaarden van zowel het gezinstarief, eventueel gecombineerd met de rechtenvermindering, als de meeneembaarheid vervult, kan hij beide voordelen cumuleren.’

Uiteraard is het wel essentieel dat effectief aan de voorwaarden van beide stelsels wordt beantwoord.

 

Bron : CIB Web

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons