Vanaf 2023 renovatieverplichting voor residentiële gebouwen met slechtste EPC-scores naar nieuws overzicht

10 November 2021


Vanaf 1 januari 2022 is er een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen of eenheden op komst, waarbij deze binnen de vijf jaar na het verlijden van de authentieke akte voor verkoop, erfpacht of opstalrecht aan enkele minimale energetische maatregelen voldoen. Aanvullend op deze maatregelen moeten kleine niet-residentiële gebouwen binnen de vijf jaar na overdracht ook energielabel C of beter behalen. 

Deze renovatieverplichting zal nu een uitbreiding naar residentiële gebouwen kennen. De Vlaamse Regering heeft, met de Klimaatconferentie van Glasgow in gedachten, immers beslist dat het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 uit 2019 die een -35% reductie van broeikasgasuitstoot ten opzichte van 2005 voorop stelde ambitieuzer moet. Bovenop alles wat in dat plan reeds is voorzien, beslist de Vlaamse Regering nu een extra pakket aan maatregelen, waardoor de ambitie wordt bijgesteld naar een reductie van -40%. 

De renovatieverplichting van residentiële gebouwen na overdracht maakt hier deel van uit. De algemene lijnen zijn uitgewerkt in een ontwerpdecreet dat wijzigingen aanbrengt aan het Energiedecreet van 8/05/2009. De uitvoering van de maatregel zal worden opgelegd aan respectievelijk de eigenaar, opstalhouder of erfpachter na een notariële overdracht in volle eigendom, of bij het vestigen van een opstalrecht of erfpacht. 

Het is aan de Vlaamse Regering om hier bij uitvoeringsbesluit concreet invulling aan te geven. Het is nog wachten op teksten hierrond. In de visienota rond bijkomende klimaatregelen gaf de regering alvast aan dat nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (EPC label E of hoger) vanaf 1 januari 2023 binnen de vijf jaar na notariële overdracht in volle eigendom hun woning tot label D dienen te renoveren. 

 

Bron: BIV 10/11/2021

Delen op

Jouw woning ook verkopen of verhuren? Contacteer ons